Všeobecné obchodní podmínky

    Vedení lezeckých a ferratových kurzů podléhá legislativním požadavkům platným na území ČR. Pokud instruktor/průvodce kurz přeruší nebo ukončí z důvodu počasí, přání hosta, nebo v důsledku nezpůsobilosti hosta pro daný kurz, zůstává dohodnutá cena nezměněna. Pokud je pro uskutečnění kurzu nevhodné počasí, může být kurz přeložen na nejbližší volný termín (neplatí pokud již kurz začal nebo v jeho průběhu). V případě zrušení kurzu ze strany HOROKURZŮ jsou veškeré zálohy vráceny v plné výši. Účastník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh kurzu.

DOPRAVA NA KURZY

    Osobní doprava není předmětem podnikání v rámci HOROKURZŮ. Pokud bude dohodnuta společná cesta na místo konání kurzu, bude se jednat o bezúplatnou činnost zahrnující pouze úhradu vzniklých nákladů. Odměna za realizaci kurzu v sobě nezahrnuje nic, co by souviselo s dopravou. Snahou bude vždy efektivně naplánovat obsazení jednotlivých vozů. Náklady za dopravu v případě spolujízdy budou vždy sděleny před začátkem akce jednotlivým účastníkům.

OBJEDNÁNÍ KURZU

    Objednání kurzu lze provést e-mailem, telefonicky nebo vyplněním on-line formuláře. Následně bude Vaše rezervace potvrzena a budou Vám zaslány bližší informace a podklady pro platbu kurzu. Po uhrazení ceny za Vámi objednávaný kurz je považována rezervace za závaznou. Splatnost faktur je nastavena na 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

V rámci Vašich zaměstnaneckých výhod lze pro platbu kurzovného využít tyto programy:

STORNO PODMÍNKY

    Svou účast na akci máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit. Zaplacená záloha Vám bude vrácena v plné výši pokud tak učiníte 14 dní před začátkem kurzu.

14 dnů a více - 0%, 7 až 13 dní - 50%, 6 a méně - 100%