POJIŠTĚNÍ DO HOR

Podmínkou účasti na všech pořádaných kurzech je platné cestovní pojištění. Toto pojištění musí zahrnovat zvolené aktivity - ferraty, lezení, vysokohorskou turistiku apod. Níže jsou odkazy na nejpoužívanější pojištění do hor.


   Výhodné celoroční pojištění při provozování horských sportů (lezení, via ferraty, lyžování, skialpinismus a další). K tomu až 50% sleva na ubytování v Alpách na horských chatách OEAV.
   V zastoupení vyřizuji členství / pojištění ve vídeňské sekci Edelweiss. Pojištění lze vyřídit i těsně před odjezdem na kurzy - vč. vystavení průkazky.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

  • Pojištění léčebných výloh platné pro celý svět
  • Pojištění výdajů na záchranou nebo pátrací akci (vč. vrtulníku)
  • Pojištění odpovědnosti za škodu na území Evropy
  • Pojištění na převoz z ciziny do místa trvalého pobytu
  • Pojištění právní ochrany platné na území Evropy

Obecné informace k Alpenvereinu a ceny pro rok 2023

  • Dospělí - ročník 1959 až 1995 (kat. A) 1.750 Kč
  • Manžel/ka, partner/ka, senioři (1958 a starší), junioři a studenti (1996 - 2004), invalidé, členové Horské služby (kat. B) 1.350 Kč
  • Děti a mládež (2005 a mladší) do 18 let (kat. C) 730 Kč
  • Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi (kat. A+C) 1.750 Kč
  • Rodinné členství (A+B+C). Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky! 3.100 Kč

   HOROKURZY.CZ jsou jedním z mnoha proviznÍch prodejců členství a pojištění Alpenverein na našem trhu. V zastoupení se jedná o vídeňskou sekci Edelweiss. 

195 sekcí na celém rakouském území se stará o 700 000 členů, kteří si mohou vybírat z asi 16 000 různých akcí.

235 svazových chat s 13 000 místy skýtá ochranu a přístřeší, jsou turistickým cílem asi jednoho milionu návštěvníků ročně a výchozím stanovištěm pro nespočetné cesty až na vrchol.